PMF

1. Què és la innovació?

És l’explotació exitosa d’una idea, en forma de producte, servei o procés. La innovació inclou activitats tècniques, de disseny, de fabricació, d’organització, de gestió i comercials…és un procés que transforma una idea en valor pel client i té com a resultat beneficis sostenibles per l’empresa.

2. Tipus d’innovació:

  • Innovar en producte és dissenyar i introduir amb èxit al mercat un nou producte on hem millorat de manera substancial les característiques funcionals, les prestacions, la facilitat d’ús, l’estètica, el cost, el pes, el reciclatge, la seguretat, el manteniment, l’envàs o l’embalatge, la presentació, el temps de vida,…
  • Innovar en servei és definir i introduir amb èxit al mercat un nou servei on hem millorat de forma substancial l’homogeneïtat del servei, el temps de produir-lo, el temps d’espera del client, el lloc on es realitza el servei,…
  • Innovar en procés és desenvolupar i aplicar amb èxit nous mètodes de fabricació, de gestió, d’organització, noves xarxes o aliances, nous canals de distribució, nova forma de comunicació, marca,…
  • Innovar en finances fa referència a la forma de gestió financera que utilitzem, anticipar cobraments i gestionar millor el circulant…
  • Innovar en model de negoci: diversificant amb noves línies de producte a partir del Know-how actual o canvis radicals atenent a nous mercats.

Comparteix i disfruta:
  • Print this article!
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Pàgines