2on concurs d’idees de projectes emprenedors

El concurs està adreçat a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, que hagin pensat o concebut un projecte empresarial innovador, amb perspectives racionals de materialitzar-lo, relacionat amb la fabricació de béns o la prestació de serveis, i que suposin una innovació i diversificació del teixit existent o la penetració en nous mercats.

El concurs pretén animar, persones, empreses i entitats fomentant l’esperit emprenedor per generar la creació d’empreses i augmentar l’ocupació al territori rural.

Els objectius primordials són:

• Incentivar la generació d’idees de negoci

• Estimular el creixement d’empreses amb projectes de futur i amb capacitat d’assimilar els canvis d’un entorn global i competitiu

• Fomentar la innovació i la creativitat, principalment en el medi rural

• Identificar persones innovadores

• Identificar projectes innovadors capaços de materialitzar-se i convertir-se en un negoci viable, amigables amb el medi ambient

Descarrega’t les BASES

+ introdueix una idea
Dades de la persona que representa la idea del projecte emprenedor
Nom i cognoms
Adreça
Població
Codi postal
Pais
Correu electrònic
Telèfon
Mòbil
DNI
Data de naixement
Breu descripció de la idea del projecte emprenedor que es presenta al concurs
Denominació de la idea
Sector d’activitat
Mercat que va dirigit
Situació actual del mercat respecte al producte o servei
Fet diferencial que aporta
Indicar si la idea aporta algun tipus de millora
Recursos necessaris per l’implantació
Alts

Mitjans

Baixos
Comentaris adicionals
Annexar memòria de la idea (màxim 20 pàgines)
Després de la primera selecció es demanará informació més ámplia del projecte presentat
Accepto les bases del concurs
Accepto la llei de protecció de dades
Confome al què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de carácter Personal, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers de titularitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb la finalitat de mantenir i gestionar la nostra relació. L’ús dels formularis, així com del correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les seves dades. Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça Carretera Sant Llorenç km.2 de Solsona o a través de l’email info@ctfc.cat
Organitza:organitza
Col·labora:col·labora
Amb el suport de:suport
Comparteix i disfruta:
  • Print this article!
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Pàgines